Os escritores lembrarán o traslado do cadáver de Rosalía
Maré (Galicia Hoxe, 15/06/2010)