Cultura colabora coa asociación de escritores nos actos que se desenvolven no Ano do Libro
Redacción (El Ideal Gallego, 25/04/2010)