Ao cabo de trinta anos teño as mesmas teimas na cabeza
Luís Pousa (La Voz de Galicia, 20/03/2010)