A Asociación de Escritores entrega hoxe os seus premios
Redacción (Galicia Hoxe, 17/04/2010)