Bos e Xenerosos para os concellos do 'Blanco Amor'
Galicia Hoxe, 07/03/2010