O premio nómade de Blanco Amor
Alberto Ramos (Xornal de Galicia, 05/03/2010)