Homenaxe aos concellos do premio Blanco Amor
Maré (Galicia Hoxe, 05/03/2010)