Manguel: "Para o lector, o mundo vén a ser infinito"
Iago Martínez (Xornal de Galicia, 12/05/2010)