Gelman: "A sociedade que non pon luz no pasado carece de saúde cívica"
Alberto Ramos (Xornal de Galicia, 20/04/2010)