Os camiños da literatura
Luis P. Ferreiro (La Opinión, 13/04/2010)