'Nunca poderán borrar a lingua de Rosalía'
X.C. (ANT, 29/04/2010)