Os escritores de Galeusca apoian as mobilizacións en defensa do idioma
M. B. (ANT, 15/10/2009)