Día das Letras Galegas 2009
Publicidade inserida no xornal de Luns a Venres con motivo do Día das Letras Galegas 2009 (ADN-LV, 15/05/2009)