Unha época de grandes desafíos
Maré (Galicia Hoxe, 13/10/2009)