Acto de lembranza de Xosé María Álvarez Blázquez, hoxe, no centro "García Barbón" de Vigo
Redacción (La Voz de Galicia, 07/05/1985)