María Xosé Queizán e Carlos Casares falan da novela galega
M. X. Porteiro (La Voz de Galicia, 17/10/1981)