Cesáreo Sánchez foi reelixido presidente da Asociación de Escritores xunto co resto da directiva
La Voz de Galicia, 08/02/2009