Comezan, da man da AGE, os trámites para constituír a Fundación Cultur.gal
AGN (El Correo Gallego, 02/10/2009)