A Asociación de Escritores apoia a Alcalá na súa acción
Maré (Galicia Hoxe, 19/11/2009)