Regreso aos inicios
M. Dopico (Galicia Hoxe, 02/10/2009)