Os escritores galegos utilizan na súa páxina web as novas tecnoloxías
Redacción (Galicia Hoxe, 14/02/2009)