O retroceso na lingua podería afectarlle ao mundo editorial
Lara Rozados (ANT, 21/05/2009)