O labirinto presidencial
Maré (Galicia Hoxe, 15/05/2009)