Sempre na resistencia
Maré (Galicia Hoxe, 23/01/2008)