Díaz Pardo chama ignorante a quen o acusa de malgastar millóns de euros
Axencias (El Ideal Gallego, 23/01/2008)