Para un "gran poeta e narrador"
Maré (Galicia Hoxe, 03/02/2008)