Vázquez Pintor recibirá a letra 'E' da Asociación de Escritores
AGN (El Correo Gallego, 03/02/2008)