Internacionalización da cultura galega
Miguel Anxo Fernán Vello (Galicia Hoxe, 14/03/2008)