Cultura defende o seu proxecto
A. C./AGN (El Correo Gallego, 28/02/2008)