Galeusca repasa a evolución da imaxe das cidades nas literaturas
C. F. (La Voz de Galicia, 31/10/2004)