Polo dereito a soñar un futuro "en galego"
Axencias (La Opinión, 25/07/2009)