Pousa Antelo, bo e xeneroso
Guillermo Rodríguez (A Peneira, 19/09/2004)