A tradución reúne os escritores galegos, vascos e cataláns en Mallorca
A. N. T. (ANT, 07/11/2002)