Bernardino Graña asume a presidencia da Asociación de Escritores
A. N. T. (ANT, 21/02/2002)