Manuel Rivas estrea o prémio da Asociación de Escritores
ANT, 15/04/1999