O Galeuska substitue a viaxe ao monumento pola viaxe ao cońecimento
A. Estévez (ANT, 30/12/1997)