A nova poesia galega entra 'sen pedir permiso'
C. Vidal (ANT, 12/12/1996)