O III Congreso da Asociación de Escritores critica o retroceso lingüístico do galego
Carme Vidal (ANT, 28/09/1995)