Nova dirección e relanzamento da Asociación de Escritores en Língua Galega
X. C. (ANT, 08/03/1991)