A muller escritora e as vangardas eixo do Galeusca
M. Veiga (ANT, 23/11/1989)