O lema elexido para o II Congreso de Escritores presidiu o espírito das conclusións
Lino Braxe (ANT, 06/04/1989)