Primeira reunión da nova directiva da AELG
ANT, 25/03/1988