A vitalidade dun xénero
M. Dopico (Galicia Hoxe, 20/11/2009)