Nova directiva e nova etapa da Asociación de Escritores en Língua Galega
X. C. (ANT, 13/03/1986)