Crítica aos meios de comunicación e acordos profisionais
X. C. (ANT, 09/10/1986)