A nova lei de propiedade intelectual e o caso concreto de Galiza
Xaquín Agulla (ANT, 19/12/1985)