Conclusións do Primeiro Congreso de Escritores en Lingua Galega
Guillermo Campos (Faro de Vigo, 06/05/1981)