En Portugal escoménzase a ver con atención o feito galego
G. C. (Faro de Vigo, 05/05/1981)