Posibilidades de diálogo entre reintegracionistas e non lusistas
Guillermo Campos (Faro de Vigo, 05/05/1981)