Comenzou o I Congreso de Escritores Galegos
Guillermo Campos (Faro de Vigo, 03/05/1981)